top of page

Taisykles

Kad Jūsų poilsis gamtoje būtų malonus ir jums ir mums ir gamtai, kuri visą šį grožį mums dovanoja

Elgtis atsakingai su visomis teritorijoje esančiomis materialinėmis ir ne materialinėmis vertybėmis. Nešiukšlinti bei saugoti ir gerbti gamtos grožį.
Poilsiautojai visiškai atsako už sulaužytą, sugadintą nekilnojamą ir kilnojamą materialinį turtą bei negrąžintą inventorių. Už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

Atvykus su vaikais, rūpintis jų saugumu. Už jų priežiūrą teritorijoje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, su kuriais jis atvyko.

Ugnį kurenti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, šašlykinėse. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs

Norėdami atsivežti augintinį, būtina iš anksto įspėti savininkus ir gauti leidimą. Už bet kokį augintinio sukeltą nuostolį atsako nuomininkas.

Iškylaujant lauke nenaudoti kambaryje esančių pledukų (nebent apsijuosti), rakšluosčių, antklodžių ar pagalvėlių

Atsakingai naudotis masažiniu baseinu. Nešokinėti į baseiną, nebėgioti galimai šlapiomis terasos grindimis, nesimaudyti apsvaigus, nepilti į vidų jokių priemonių (burbulų, dušo želė, šampūnų)

Jei jus planuoja aplankyti papildomi žmonės - prašome apie tai pranešti namelio administratoriams.
Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti viso Poilsio Kranto teritorijoje yra atsakingi patys poilsiautojai.
Namelio administratoriai turi teisę išprašyti iš teritorijos tuos lankytojus, kurie nesilaiko vidaus taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais daro žalą teritorijos infrastruktūrai. Tokiu atveju rezervacijos mokestis negrąžinamas.

Saugaus elgesio taisykles

  • Miške nesukelkite bet kokio pobūdžio ugnies

  • Nešokinėkite į masažinį baseiną, nebėgiokite šlapiomis terasos grindimis

  • Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

  • Nemokėdami plaukti, labai atsargiai briskite į karjero vandenį. Kai kuriuose vietose šlaitai gali būti staigiai gilėjantys.

  • Nesimaudykite žaibuojant, škvalo ar kilusio viesulo metu

  • Nepalikite prie vandens be priežiūros vaikų iki 14metų.

  • Irstantis valtimi bei irklente visada turėkite gelbėjimosi liemenes.

bottom of page